• darkblurbg
  Noorder Kynologen Club Groningen
  Vereniging voor liefhebbers van honden
 • darkblurbg
  Noorder Kynologen Club Groningen
  Vereniging voor liefhebbers van honden
 • darkblurbg
  Noorder Kynologen Club Groningen
  Vereniging voor liefhebbers van honden

Cursus ringmedewerker

Gepubliceerd op: 04-12-2023

In januari 2024 gaat de VRN (Vereniging Ringmedewerkers Nederland) een cursus Ringmedewerker verzorgen op een locatie van de Noorder Kynologenclub in Sappemeer.
Deze cursus zal worden gegeven op de donderdagavonden 11 en 18 januari en donderdagavond 1 februari.
Aanvang: 19.30 uur tot 21.30 uur.
Docent: Dhr. Gerard Jipping.
De kosten voor deze cursus zijn € 50,00 inclusief syllabus en lidmaatschap VRN 2024. Koffie, thee en water zijn gratis. Bij het goed afsluiten van de opleiding krijgen de geslaagde cursisten een certificaat.
Aanmelden:
Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden bij de VRN secretaris via het mailadres secretaris@ringmedewerkers.nl onder vermelding van uw NAW-gegevens. Het benodigde cursusgeld kan worden overgemaakt naar de penningmeester van de VRN op rekeningnummer is NL73 INGB 0006 1601 46 t.n.v. Vereniging Ringmedewerkers Nederland onder vermelding van cursus Ringmedewerker Groningen 2024.
Er kunnen maximaal 25 deelnemers deelnemen aan de cursus. VOL=VOL.