• darkblurbg
  Noorder Kynologen Club Groningen
  Vereniging voor liefhebbers van rashonden
 • darkblurbg
  Noorder Kynologen Club Groningen
  Vereniging voor liefhebbers van rashonden
 • darkblurbg
  Noorder Kynologen Club Groningen
  Vereniging voor liefhebbers van rashonden

Behendigheidscursus

Waar worden de cursussen behendigheid gegeven ?

WAAR & WANNEER ? 

Het voorjaarscursusblok behendigheid gaat op 1 april 2020 van start. 

 

Behendigheid 1

Voor honden vanaf 1 jaar is er de mogelijkheid tot het volgen van deze cursus. Voorwaarde is dat de honden goed onder appél staan en zich sociaal gedragen ten opzichte van andere honden binnen de groep. Behendigheid 1 is de basiscursus van de behendigheid.

De nadruk ligt bij behendigheid dan ook op het verbeteren van de band tussen geleider en hond. Hoe krijg ik contact met mijn hond…? En wat nog belangrijker is…., hoe houd ik het contact met mijn hond tijdens het lopen van een behendigheidsparcours (?) !!

In deze basiscursus worden alle behendigheidstoestellen aangeleerd en komen de volgende aspecten aan bod

Deze cursus bevat 10 lessen en na deze cursus is er aansluiting naar de cursus behendigheid 2. De cursus wordt afgesloten met een clubexamen.

Meer informatie

Behendigheid 2

Na het behalen van het clubdiploma behendigheid 1, is er de mogelijkheid om door te stromen naar behendigheid 2. Ten opzicht van de basiscursus behendigheid 1 waarin een goede basis is gelegd, gaan we in deze cursus meer aandacht besteden aan het lopen van verschillende parcoursen. De snelheid zal worden opgevoerd voor zowel geleider als hond en het aantal te nemen hindernissen zullen worden uitgebreid naar een volwaardig parcours.
Meer informatie

De cursus is alleen toegankelijk voor honden die met goed gevolg de basiscursus behendigheid 1 hebben afgerond. Deze cursus bevat 10 lessen en na deze cursus is er aansluiting naar de groep behendigheid 3.

Behendigheid 3

Na het behalen van het clubdiploma behendigheid 2 is er de mogelijkheid door te stromen naar behendigheid 3. Dit betreft een doorlopende cursus. In deze behendigheidsgroep zullen we continu werken aan het verbeteren van de prestaties van de verschillende combinaties.

Er zal optimale aandacht zijn voor zowel de cursisten die wedstrijden willen gaan lopen als eveneens voor de cursisten die de lat niet zo hoog willen leggen en meer recreatief met hun hond bezig willen zijn
Meer informatie

De cursus is alleen toegankelijk voor honden die met goed gevolg de basiscursus behendigheid 2 hebben afgerond.

Deze doorlopende cursus wordt per tijdvak gegeven in een blok van 10 lessen.
De NKC heeft de cursussen in de volgende tijdvakken; - Voorjaar, najaar & winterperiode.


De investering

Prijs voor 10 lessen: € 60,00
Nb. enkel de cursus behendigheid 1 wordt met een clubexamen en diploma afgesloten.

Lidmaatschap is uit verzekeringstechnisch oogpunt verplicht.
kosten lidmaatschap: 21,50 euro op jaarbasis
na 1 juli betaald u; 10,75 euro.
Inschrijfkosten: 3,50 euro (eenmalig)

Voor meer informatie over het lidmaatschap klik hier

Voor aanvullende vragen kunt u mailen met: cursussen@nkc-groningen.nl

De investering

Voor de cursus
behendigheid 1, 2 of 3

Prijs voor 10 lessen


NKC leden: € 60,00
 (let op, hiervoor moet u lid zijn)

informatie lidmaatschap